Tehnilised dokumendid: tööstus

Laadige alla meie tööstustoodete tehnilised dokumendid ja kasutusjuhendid käepärases PDF-vormingus.

Tööstusvoolikute valimine, ladustamine, kasutamine ja hooldus

Juhised hüdrovoolikute õigeks ja ohutuks kasutamiseks ning tehnilised andmed.

Tööstuslike liitmike käsiraamat

Juhendis on toodud liitmike tehnilised omadused ja hoiatused seoses nende kasutamisega.

Tööstuslike liitmike kokkusobivuse tabel

Loend liitmikest, mida soovitatakse kasutada koos Alfagomma tööstusvoolikutega.

Tööstusvoolikute mõõtühikute teisendamise tabel

Tabelis on toodud alljärgnevad mõõtühikud: pikkus, kaal, rõhk ja temperatuur.

Toiduainetetööstuses kasutatavate voolikute puhastamise juhend

Lisateave toiduainetetööstuse voolikute puhastamise kohta; esmakordne puhastamine ja korrashoiupuhastamine

Auruvoolikute ohutusjuhised

Auruvoolikute kasutamise ja ohutu hoolduse juhised.

Toiduainetetööstuse voolikute tuvastamise tabel

Toiduainetetööstuse voolikute tehnilised andmed ja nende kohta kehtivad eeskirjad.