Registri väljavõte

Kliendtide register

 

Registripidaja

Dunlop Hiflex Oy (ettevõtte registreerimisnumber 1441402-8)

Tiilenpolttajankuja 4

01720 Vantaa

FINLAND

 

Kontaktisik

Ville Aaltonen

Business Manager

+358 20 762 5607

ville.aaltonen@dunlophiflex.fi

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töötlemise eesmärk on Dunlop Hiflex Oy reklaami ja/või otseturunduse suunamine kliendiandmete põhjal Dunlop Hiflex Oy kommunikatsiooni kaudu.

 

Registreeritud isikud

Dunlop Hiflex Oy klientettevõtete kontaktisikud

 

Registreeritud andmed

  • Isiku nimi
  • Tööandja ettevõtte nimi
  • Ettevõtte aadressiandmed
  • E-posti aadress
  • Telefoninumber
  • Kliendiga kohtumiste ajad

 

Andmete allikad

Dunlop Hiflex Oy müügipersonal ja veebisaidid

 

Andmete avaldamine

Andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ega edastata väljaspoole Euroopa Liitu.

 

Andmekaitse ja hävitamine

Registri kasutamise õigus eeldab Dunlop Hiflex Oy sisevõrgu kasutusõigusi. Register paikneb Dunlop Hiflex Oy parooliga kaitstud serveris. Vananenud andmed hävitatakse igal aastal.