Komposiitmaterjalist voolikud

Alfagomma komposiitmaterjalist toodete valik sisaldab kemikaalide ja kütuste komposiitkoostusid 025–100 tööstuse, transpordiettevõtete ja sadamate vajadusteks. Liitmikud on saadaval alumiiniumist ja happekindlast terasest, millele võib keevitada ka ääriku või muu eriliitmiku. Koostu max pikkus on 30 m. Voolikukoostudele tehakse survekatsed ja vajaduse korral antakse survekatsete ja elektrijuhtivuse katsete kohta ka protokoll.